Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Relevansen af BNP-vækstrater

Ved vurdering af et lands økonomiske præstation ses ofte på BNP-væksten. Der er imidlertid flere faldgruber knyttet hertil. I artiklen argumenteres der for, at man ved at korrigere BNP-væksten for demografi og bytteforhold får et mere retvisende mål for den økonomiske præstation.