Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Statistik

Sæsonkorrigeret finansiel statistik

Nationalbanken vil fra efteråret offentliggøre sæsonkorrigerede finansielle data. Finansielle data er påvirket af bl.a. julehandlen, sommerferien, kvartalsmæssige terminsbetalinger og andre institutionelle forhold. Sæsonkorrektionen korrigerer herfor, så udviklingen fra måned til måned lettere kan fortolkes