Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Slovenien: Et økonomisk portræt af det nye euroland

1. januar indtræder Slovenien i euroen som det første af de nye EU-medlemslande efter kun lidt over 2½ års medlemskab. Landet er det mest velstående af de tidligere kommunistiske lande. Økonomien har gennem længere tid været stabil med afdæmpet inflation samt begrænsede underskud på både den offentlige budgetbalance og det løbende betalingsforhold med udlandet. Artiklen gennemgår Sloveniens opfyldelse af konvergenskravene samt de strukturelle forhold i økonomien.