Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Stabilitets- og vækstpagten – status 2006

De offentlige budgetter i EU-landene er blevet forbedret i 2005, men der er fortsat mange lande, der har store underskud. Siden 2005-reformen er en række lande blevet vurderet i henhold til proceduren om uforholdsmæssigt store underskud, og alle EU-landene har omkring årsskiftet opdateret deres stabilitets- og konvergensprogrammer. I artiklen vurderes på basis af disse erfaringer, hvordan stabilitets- og vækstpagten har fungeret siden ændringen af regelsættet i foråret 2005, og hvad reformen af pagten har betydet for implementeringen af pagtens regler i praksis.