Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Tabelafsnit

Tabelafsnit til Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2006 side 103