Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Tabelafsnit til Kvartalsoversigten, 1. kvartal 2006

Tabelafsnit til kvartalsoversigt, 1. kvartal 2006