Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Udenlandske banker i Danmark

Udenlandske banker i Danmark har – målt på nye balancedata – større markedsandele end i de fleste andre EU-lande. For ind- og udlån inden for Danmarks grænser drejer dette sig primært om nordiske banker. Ikke-nordiske banker har dog større markedsandele for danske kunders internationale lån og kapitalmarkedstransaktioner.