Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Udviklingen inden for realkredit:

Der har været intensiv produktudvikling på det danske realkreditmarked, men uden ændring af den fundamentale indretning af det danske realkreditsystem. Udviklingen har haft og vil få konsekvenser for realkreditinstitutterne, markederne, investorerne og låntagerne.