Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Udviklingen inden for realkredit: Husholdningernes forbrug

Siden genindførslen af rentetilpasningslån i 1996 er der kommet yderligere produkter inden for boligfinansiering, specielt afdragsfrie lån samt bankernes prioritetslån. I artiklen belyses, hvorledes denne udvikling kan påvirke husholdningernes forbrug.