Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 34/2006: Et input-output baseret mål for underliggende indenlandsk inflation i Danmark 1903-2002

I papiret foretages en analyse af inflationsudviklingen i Danmark gennem det seneste århundrede. Der konstrueres en ny tidsserie for den underliggende indenlandske inflation i Danmark i perioden 1903-2002 ved at rense udviklingen i den private forbrugsdeflator for prisstigninger forårsaget af import, afgifter og husleje (såkaldt “stripning”). Stripningen bygger på en årlig input-output baseret dekomponering af det private forbrug i dets direkte og indirekte indhold af import, afgifter, husleje og andre faktorer. Analysen indikerer, at udviklingen i den input-output baserede underliggende inflation adskiller sig markant fra udviklingen i forbrugsdeflatoren i perioder med store strukturelle ændringer i de relative priser og høj volatilitet i inflationen. Et input-output baseret mål for den underliggende inflation kan derfor være et nyttigt supplement til anden information i historiske studier af inflationsudviklingen. Findes kun på engelsk.