Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 35/2006: Danmarks Nationalbank's operating costs and number of employees in an international comparison

Papiret holder omkostninger og personaleforbrug i Danmarks Nationalbank op mod de tilsvarende størrelser for en række andre centralbanker. Analysen viser, at omkostningsniveauet i forhold til BNP er forholdsvis lavt i Nationalbanken i internationalt perspektiv, men at faldet i omkostningspromille over tid har været mindre end i mange andre centralbanker. Det er mod forventning ikke muligt i europæisk sammenhæng at se nogen stordriftsfordele ved centralbankvirksomhed.