Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 36/2006: A risk index for euro-denominated assets

Papiret introducerer et indeks, der afspejler risikopræmierne på euro-denominerede aktiver. Det beregnes på baggrund af en række underindeks, der bygger på kreditspænd, implicitte volatiliteter, samt obligationers merafkast i forhold til aktier. Indekset afspejler én fælles faktor, der fanger generelle skift i risikopræmierne på tværs af markederne. Indekset varierer med konjunkturudsving, makroøkonomisk usikkerhed samt det pengepolitiske renteniveau. Indekset kan bidrage til forståelsen af den underliggende markedsudvikling og kan anvendes i investeringsbeslutninger – når indekset stiger (svarende til højere risikopræmier), falder niveauet for den tyske rentekurve, der samtidig bliver fladere og mindre krum. Indekset kan ligeledes anvendes i analysen af den finansielle stabilitet. Fx er der en tendens til, at indeksets toppe er mere ekstreme end dets bunde, hvilket tyder på en asymmetri i investorers afkast. Derudover er samvariationen i underindeksene steget siden 1999, hvilket indikerer øget sårbarhed for investorer.