Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

WP 40/2006: Risk and return in the bond markets – past developments and future prospects

I papiret undersøges det historiske trade-off mellem risiko og afkast på det amerikanske obligationsmarked, og et værktøj til simulering af fremtidige scenarier for risiko og afkast baseret på simulering af principale komponenter udvikles. Rentekurvens principale komponenter relateres til to fundamentale makroøkonomiske variable, inflation og realt BNP-gab. Dette tillader simulering af rentekurver baseret på forventet udvikling i de fundamentale makrovariable i stedet for udelukkende at relatere sig til parametre estimeret på historiske data. Konklusionen er, at siden 1960 er risiko blevet belønnet i den forstand, at mere volatile obligationsafkast har været ledsaget af højere gennemsnitlige realiserede afkast. Men dette dækker over store variationer i delperioder, og i perioder med stigende trend i renterne er ekstra risiko ikke altid blevet belønnet med højere afkast. I simuleringerne af det fremtidige risiko-afkast forhold er der mindre merafkast ved øget varighedseksponering, men risikoen ved den øgede eksponering er også mindre.