Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Pengepolitik

WP 42/2006: What drives financial markets? Real-time macroeconomic indicators

Det er vanskeligt at identificere drivkræfterne på de finansielle markeder, da de ikke kan observeres direkte. Papiret argumenterer for, at korrelationerne mellem forskellige finansielle markeder kan anvendes til at udlede hvilke(n) af fem makroøkonomiske faktorer, er driver markederne (vækst og inflation i henholdsvis EU og USA, samt global risikoappetit). Modellen bygger på standard finansieringsteori, men de resulterende indikatorer er nye. Indikatorerne er nyttige, da de er objektive, konsistente, baseret på den faktiske markedsudvikling, kvantitative, samt tilgængelige i real-tid. Den faktiske udvikling i indikatorerne består også et ”kvalitetstjek”.