Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Statistik

WP 44/2006: Seasonal adjustment of Danish financial time series using the X-12-ARIMA procedure

Danmarks Nationalbank begyndte i november 2006 at offentliggøre fem sæsonkorrigerede finansielle tidsserier. De valgte serier for sæsonkorrektion er månedlige tidsserier for seddel- og møntomløbet, pengemængdemålene M1 og M2, MFI-sektorens udlån til husholdninger og til ikke-finansielle selskaber. Formålet med dette arbejdspapir er at præsentere og dokumentere de anvendte procedurer i forbindelse med sæsonkorrektion. Papiret er struktureret som en detaljeret guide til de teoretiske overvejelser og den praktiske gennemførelse og implementering af sæsonkorrektion.Modellerne og de sæsonkorrigerede data vil blive evalueret årligt i overensstemmelse med den generelle revisionspolitik i Statistisk Afdeling. Findes kun på engelsk