Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Betalingsdirektivet

Det nye EU-direktiv for betalingstjenester harmoniserer de europæiske regler for borgeres og virksomheders elektroniske betalinger og adgangen til at udføre betalinger. Direktivet skaber basis for et indre marked for betalinger og skal gøre det enklere, billigere og mere sikkert at foretage betalinger i EU.