Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Dansk økonomi 2007-09

I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i årene 2007-09.