Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Den økonomiske udvikling i de baltiske lande: Succes og nye udfordringer

Den økonomiske vækst i de baltiske lande har været meget kraftig, og levestandarden er steget hastigt. Modstykket har været meget store underskud på betalingsbalancen og en stigende inflation. Det er ikke indlysende, om resultatet bliver en hård eller en blød landing