Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Effektiv kronekurs og handel med serviceydelser

Den effektive kronekurs beregnes under anvendelse af vægte baseret på industrivarehandlen i 2002. Beregningen af vægtene i det traditionelle kronekursindeks kræver opstilling af en handelsmatrix på baggrund af et internationalt datasæt. I artiklen beskrives en metode til approksimativ opdatering af vægtsættet alene med tal fra Danmarks Statistik. Dette benyttes til at vurdere robustheden af vægtberegningen med hensyn til basisår og med hensyn til betydningen af at inddrage servicevarehandel.