Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Færøsk økonomi, oversigt medio 2007

Der er højkonjunktur på Færøerne. Beskæftigelsen er navnlig steget i byggeriet og den finansielle sektor, og arbejdsløsheden er helt nede på 1,4 pct. i juli 2007. I fiskeindustrien er der mangel på arbejdskraft. En kraftigt forøget import af bl.a. forbrugsvarer og biler medfører stigende underskud på handlen med udlandet. Landskassen havde overskud i 2006, og det samme forventes i 2007.