Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet 2007

Publikationen indledes med Nationalbankens vurdering af den finansielle stabilitet i Danmark. Dernæst følger analysen af den finansielle stabilitet med hovedvægt på udviklingen i den finansielle sektor. Endelig indeholder publikationen temaer, som er aktuelle for den finansielle stabilitet. Det drejer sig i år om Nationalbankens politik for overvågning af den finansielle infrastruktur i Danmark, effekter af nye regnskabs- og kapitaldækningsregler, makrostresstest af danske husholdninger, makrostresstest af det finansielle system og konkursindikatormodellen, KIM.