Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Flexicurity – den danske arbejdsmarkedsmodel

Ledigheden i Danmark er over de seneste 15 år gradvist faldet til et af de laveste niveauer i OECD. Faldet må bl.a. ses på baggrund af de omfattende reformer af arbejdsmarkedet, der blev indledt midt i 1990'erne, og som har ledt frem til den særlige danske arbejdsmarkedsmodel, flexicurity. Artiklen giver en beskrivelse og vurdering af flexicurity.