Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Gennemslaget fra Nationalbankens renter til bankernes detailrenter

Artiklen undersøger, hvor meget og hvor hurtigt bankerne ændrer deres renter, når Nationalbanken ændrer sine pengepolitiske renter. Resultaterne viser, at bankerne relativt hurtigt følger efter Nationalbankens renteændringer, og at gennemslaget fra Nationalbankens renter til bankernes renter generelt er højt.