Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Hedgefonde og det finansielle system

Hedgefonde kan bidrage til at styrke finansiel stabilitet, ved bl.a. at forbedre prisdannelsen og understøtte udviklingen af nye værdipapirmarkeder. De kan på samme tid øge risikoen for systemiske kriser. Det væsentligste værn mod finansiel ustabilitet er en kompetent risikostyring i de finansielle virksomheder, der er modparter til hedgefonde.