Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

IMF

IMFs fremtidige finansiering

Katrine Graabæk Mogensen, Internationalt KontorEt markant fald i IMFs udlån har udhulet IMFs indtægtsgrundlag og medført en søgen efter nye finansieringsformer, ikke mindst til finansiering af overvågning, der skal bidrage til makroøkonomisk og finansiel stabilitet og dermed forebygge nye kriser. En ekstern komite foreslog i januar 2007 en ny opbygning af IMFs finanser og nye indtægtskilder, herunder investering af en del af landenes medlemsindskud og investering af provenuet ved salg af en del af IMFs guld.