Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Indekserede obligationer

Danskernes investeringer i de såkaldte indekserede obligationer er vokset betydeligt i løbet af de seneste år. Obligationernes afkast afhænger af udviklingen i forskellige aktiver så som aktier, valutaer og råvarer. Produkternes nøjagtige egenskaber og omkostninger er svære at gennemskue for den enkelte investor. Historiske data viser, at det gennemsnitlige afkast på de indekserede obligationer ikke har oversteget afkastet på statsobligationer af tilsvarende varighed.