Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Konvergensrapport for Cypern og Malta

ECB Konvergensrapport Maj 2007 er udarbejdet efter anmodning fra Cypern og Malta. Rapporten undersøger, om der er opnået en høj grad af vedvarende konvergens, samt om de to lande opfylder kravene om juridisk konvergens. Opfyldelse af de økonomiske og juridiske krav er en betingelse for optagelse i euroområdet. Den danske udgave af konvergensrapporten er en oversættelse af "Introduction and Executive Summary" fra ECB Convergence Report May 2007.