Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2007 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Overgang til 7 dages løbetid på pengepolitiske lån og indskudsbeviser; Globalisering og dansk økonomi; Fra debitor- til kreditorland – en analyse af formueindkomsten; EU-udvidelser – status og fremtid; EUs lovgivningsproces: Fra Direktivforslag til fælles anvendelse af EU-regler; Nye rammer for de europæiske værdipapirmarkeder; SEPA – Single Euro Payments Area. Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2007 planlægges offentliggjort 30. maj 2007.