Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2007 2. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Gennemslaget fra Nationalbankens renter til bankernes detailrenter; Prisdannelse i Danmark; Indekserede obligationer; Stabilitets- og vækstpagten – status 2007; IMFs fremtidige finansiering. Kvartalsoversigt - 3. kvartal 2007 planlægges offentliggjort 25. september 2007.