Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2007 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling;To nye eurolande: Cypern og Malt; Levetidsderivater – et finansielt instrument til håndtering af udfordringer ved højere levealder; Flexicurity – den danske arbejdsmarkedsmodel; Produktivitetsudviklingen i Danmark; Den økonomiske udvikling i de baltiske lande: Succes og nye udfordringer, Hedgefonde og det finansielle system Valuta- og derivatmarkederne i 2007; Tabelafsnit - samlet. Kvartalsoversigt – 1. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 13. marts 2008.