Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Levetidsderivater – et finansielt instrument til håndtering af udfordringer ved højere levealder

I artiklen diskuteres perspektiver for udstedelse af finansielle instrumenter, der er indekseret til udviklingen i befolkningens levealder (levetidsderivater). Ved anvendelse af levetidsderivater kan usikkerheden om udviklingen i den fremtidige levealder overføres til investorer på kapitalmarkedet. Imidlertid har hverken udstedere eller investorer indtil videre anvendt levetidsderivater i stort omfang. På den baggrund redegøres der for udfordringerne ved udvikling af et marked for levetidsderivater, herunder hvorfor der ikke umiddelbart er grundlag for statslige udstedelser.