Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Petrodollars, porteføljeomlægninger og den lange rente

Olieprisen er mere end tredoblet siden 2002, og de olieeksporterende landes betalingsbalanceoverskud er vokset kraftigt, så det amerikanske betalingsbalanceunderskud i stigende grad finansieres af disse lande. Olieeksportørernes høje opsparingstilbøjelighed har i første omgang været med til at presse de lange renter ned. I takt med stigende risikoappetit i de olieeksporterende lande er investeringsstrategierne ændret, så der holdes en større andel i mere risikable aktiver, hvilket reducerer efterspørgslen efter statsobligationer.