Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Prisdannelse i Danmark

Artiklen præsenterer en omfattende empirisk analyse af pristræghed og prisfleksibilitet i Danmark. Det anvendte datasæt indeholder de detaljerede priser, som Danmarks Statistik indsamler til beregning af det danske forbrugerprisindeks. Datasættet dækker perioden fra 1997-2005 og består af omkring 2,7 mio. månedlige prisobservationer. I gennemsnit justeres danske forbrugerpriser lige så hyppigt som i euroområdet, mens priserne i USA er mere fleksible.