Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Produktivitetsudviklingen i Danmark

Den danske produktivitet er vokset beskedent de seneste år både i forhold til tidligere og i forhold til andre lande. Artiklen belyser den seneste udvikling i den danske produktivitet og sammenligner ved brug af harmoniserede data med udviklingen i andre lande.