Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Stabilitets- og vækstpagten – status 2007

Den positive økonomiske udvikling i 2006 har smittet af på EU-landenes offentlige budgetstillinger, som generelt er blevet forbedret. Artiklen fremdrager de væsentligste udviklinger og tendenser inden for EUs budgetmæssige overvågning på kort, mellemlangt og langt sigt.