Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Statsgæld

Statens låntagning og gæld 2006

Publikationen beskriver det forløbne års udvikling i statens låntagning og gæld samt styringen af de væsentligste risici forbundet med statsgælden. I 2006 blev den danske statsgæld nedbragt med 90 mia.kr. til 328 mia.kr., svarende til 20 pct. af BNP eller ca. 60.000 kr. pr. indbygger. I 2006 var renteudgifterne 17,3 mia.kr. Det er et fald på 3,4 mia.kr. i forhold til 2005. Udstedelsespolitikken i 2007 og fremadrettet tilpasses den lavere gæld og lånebehov med henblik på at sikre likviditet i statspapirerne. Statens låntagning koncentreres primært i 10-årige indenlandske statsobligationer.