Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Uro på de finansielle markeder

Artiklen beskriver baggrunden for den seneste uro på de finansielle markeder. Kreditrisiko på amerikanske subprime boliglån er blevet videresolgt internationalt gennem strukturerede kreditprodukter og nye typer gearede investeringsselskaber. Produkterne havde lave modelberegnede tabsrisici, hvilket var understøttet af ratingbureauer, ligesom bl.a. europæiske banker stillede likviditetsfaciliteter til rådighed. Over sommeren er risikopræmier steget, og likviditet er mindsket på en del finansielle markeder.