Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Valuta- og derivatmarkederne i 2007

Den gennemsnitlige daglige omsætning på det danske valutamarked er mere end fordoblet i forhold til 2004. Væksten på de globale valutamarkeder er ligeledes markant. Den stigende omsætning på valutamarkederne afspejler bl.a. en generel højkonjunktur og øget internationalisering. I Danmark kan en stor del af omsætning desuden henføres til pengeinstitutternes likviditetsstyring.