Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansielle markeder

WP 45/2007: Short-Term Exchange-Rate Effects of Capital Flows in a Small Open Economy With Pure Exhange-Rate Targeting

I papiret analyseres den kortsigtede sammenhæng mellem kapitalbevægelser relateret til grænseoverskridende porteføljeinvesteringer og ændringer i kronekursen over for euro (D-mark før 1999) på baggrund af et unikt datasæt over månedlige private brutto og netto porteføljestrømme til og fra Danmark 1984-2004. Hovedresultatet af analysen er, at porteføljeinvesteringer er vigtige for den kortsigtede valutakursdannelse, og at fortegnet på den estimerede effekt er som forventet: Nettoindstrømning af kapital styrker kronekursen. Dette resultat er robust over for en opdeling af datamaterialet i delperioder samt inddragelse af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet og ændringer i det korte rentespænd over for valutaankeret som endogene forklarende variable. Porteføljeinvesteringer i danske obligationer synes at være afgørende for resultatet i perioden før introduktionen af euroen. Siden har porteføljestrømme i udenlandske aktier været mest afgørende. Effekten på kronekursen fra porteføljestrømme synes at have aftaget over tid, hvilket kan skyldes fastkurspolitikkens øgede troværdighed. (Findes kun på engelsk )