Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansielle markeder

WP 46/2007: Real-Tids Effekter af Central Bank Intervention i Euro Markedet

Dette papir analyserer real-tids effekter af central bank intervention i Euro markedet ved hjælp af officielt intradags-interventionsdata fra Danmarks Nationalbank. Danmark fører i øjeblikket en aktiv interventionspolitik i valuta markedet i henhold til Danmarks medlemskab af det europæiske valutasamarbejde (ERMII) og intervenerer diskretionært efter behov. Deltagelse i ERMII er en nødvendighed for implementering af Euro'en. Vores analyse er derfor af særlig interesse for Danmark såvel som for de nye medlemmer af den Europæiske Union som på nuværende tidspunkt deltager i ERMII eller som forventer at deltage på et senere tidspunkt. Vi bruger vægtet mindste-kvadraters metoden fra Andersen, Bollerslev, Diebold og Vega (2003) til at analysere effekterne af interventionerne. Vi evaluerer robustheden af resultaterne ved hjælp af en række test og analyser. Vi finder at interventioner statistisk og økonomisk signifikant påvirker afkast i valutakursen imellem Euro og DKK, når retningen af interventionen er konsistent med den underliggende økonomi, og når der interveneres i perioder med en relativ høj grad af valutakursvolatilitet. Vi finder endvidere at intervention ikke påvirker valutakursen med øjeblikkelig virkning. Vi konkluderer at intervention kan være et vigtigt økonomisk instrument med henblik på kort sigts styring af valutakursen.