Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 48/2007: Rule-of-thumb consumers, productivity and hours

I dette papir undersøger vi transmissionsmekanismen af produktivitetsstød i en model med tommelfingerregelforbrugere. I litteraturen er denne finansielle friktion kun blevet undersøgt i relation til finanspolitiske stød. Vi viser, at tilstedeværelsen af tommelfingerregelforbrugere også hjælper med at forklare nylige empiriske resultater om produktivitetsstød. Tommelfingerregelforbrugere, sammen med nominelle og reale rigiditeter, er vigtige for at reproducere den negative reaktion af arbejdstimer og de forsinkede reaktioner af produktion og forbrug efter et produktivitetsstød.