Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Aspects of Household Heterogeneity in New Keynesian Economics

Denne afhandling består af fire selvstændige kapitler. Afhandlingen er inddelt i to dele bestående af henholdsvis kapital 1-2 og kapitel 3-4. Kapitel 1 hedder "Labour market asymmetries in a monetary union" og er skrevet sammen med Torben M. Andersen. Kapitlet tager et første skridt i analysen af, hvordan en møntunion fungerer, når arbejdsmarkedsstrukturerne er forskellige på tværs af landegrænser. Titlen på kapital 2 er "Monetary policy and welfare in a monetary union with labour market heterogeneity". Kapitlet adresserer spørgsmålet om, hvordan pengepolitikken skal indrettes i en møntunion, når arbejdsmarkedsstrukturerne er forskellige i unionens medlemslande. Kapitel 3, "Rule-of-thumb consumers, productivity and hours", er skrevet med Francesco Furlanetto. I dette kapitel undersøger vi transmissionsmekanismen af produktivitetsstød i en model med tommelfingerregelforbrugere. I kapital 4, "Fiscal shocks, rule-of-thumb consumers and real rigidities", som er skrevet med Francesco Furlanetto, viser vi, at empirisk plausible resultater i J. Galí, J.D. López-Salido og J. Vallés, "Understanding the effects of governmetn spending on consumption", Journal of the European Economics Association, 5, pp. 227-270, er baseret på en overdrevet grad af prisrigiditet og en uplausibel stor procentdel af finansielt begrænsede forbrugere. Vi viser, at det er muligt at opnå en empirisk plausibel forbrugsmultiplikator for plausible værdier for disse parametre, hvis reale rigiditeter introduceres i modellen.