Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansielle markeder

Cibor

Copenhagen Interbank Offered Rate, Cibor, har, ligesom andre internationale pengemarkedsreferencerenter som Libor og Euribor, været præget af større usikkerhed end normalt under den finansielle uro siden august sidste år.1 Spændene over for andre rentesatser er steget og har været meget volatile, ligesom de indberetninger, der ligger bag fastsættelsen af Cibor, har udvist større spredning end normalt.