Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Danmark overgår til Target2

I forbindelse med euroens indførelse i 1999 blev det fælleseuropæiskebetalingssystem, Target, indført i alle de daværende 15 EU-lande. Formåletmed systemet var afvikling af store, tidskritiske betalinger i euro,og teknisk set var Target baseret på en sammenkobling af de nationalebetalingssystemer og Den Europæiske Centralbanks system. I periodennovember 2007 til maj 2008 overgik de deltagende lande i Target til detnye fælleseuropæiske betalingssystem, Target2.