Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Danmarks lønkonkurrenceevne

I vurderingen af udviklingen i konkurrenceevne fokuseres ofte på vækst i lønomkostningerpr. time eller pr. produceret enhed i Danmark i forhold til udlandet.Målt på denne måde har vi tabt konkurrenceevne over en årrække. Den laverevækst i produktiviteten herhjemme er et langt stykke ad vejen blevet opvejetaf forholdsvis gode salgspriser på eksporten af danske varer og tjenester.