Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Den finansielle sektors betalinger via Kronos

Nationalbankens betalingssystem, Kronos, spiller en central rolle i den danske betalingsinfrastruktur. Betalingsinfrastrukturen er baseret på elektroniske betalingssystemer, der dagligt i gennemsnit håndterer detailbetalinger (fx Dankort, Betalingsservice, indbetalingskort mv.) for 23 mia.kr., værdipapirhandler (fx aktie- og obligationshandler) for 93 mia.kr. og valutahandler (handler i danske kroner mod udenlandsk valuta) for 203 mia.kr. Nationalbanken fungerer som afviklingsbank i den finansielle infrastruktur, dvs. de finansielle institutter afregner deres mellemværender på konti i Nationalbanken. I denne artikel beskrives betalingsstrømmene i Kronos og i særdeleshed deltagernes betalinger til hinanden og betalinger afviklet gennem de tilsluttede afviklingssystemer....