Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Den internationale finansielle krise

I mere end et år har den internationale finansielle krise raset med varierende styrke. Artiklen ser tilbage på, hvad der udløste krisen, og hvilke faktorer der fik den til at eskalere i efteråret 2008. Dernæst belyses de tiltag og redningspakker, som regeringer og centralbanker verden over har gennemført for at dæmme op for krisen. Endelig beskrives det, hvordan den internationale finansielle krise har påvirket den finansielle sektor i Danmark.