Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Det danske realkreditmarked – et likviditetsdilemma

Det danske marked for realkreditobligationer1 har de seneste årtiergennemgået en væsentlig udvikling. Det samlede udestående er steget itakt med prisstigninger på boligmarkedet, og indførelsen af en rækkenye låntyper hos de udstedende institut.