Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Erfaringer med eurosamarbejdet i de første 10 år

Artiklen gør status over den makroøkonomiske udvikling og økonomiske integration i euroområdet siden indførelsen af euroen i 1999. Det er lykkedes at skabe økonomisk stabilitet med en inflation på i gennemsnit 2,1 pct. i perioden. Væksten har været på 2,2 pct., og beskæftigelsen er øget med 15 mio. personer. Den finansielle integration og samhandlen er øget, men det skyldes også andre faktorer end euroens indførelse. Konjunkturudviklingen er blevet mere synkron, navnlig for "kernelandene" i euroområdet, og inflationsforskellene er formindsket.