Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Færøsk økonomi, oversigt medio 2008

Væksten i den færøske økonomi er på vej nedad efter et par år med højkonjunktur. Vækstnedgangen medfører fald i importen efter flere år med kraftig importstigning, men eksporten falder også på grund af lav fangst og faldende priser i fiskeriet. Arbejdsløsheden er fortsat meget lav og holdes på det seneste nede af øget beskæftigelse i det offentlige.